Category: ข่าวสาร 24shopping

13413588906099

20

Jan2021
หอการค้าไทย เปิดรับสมัครแล้ว โครงการ Big Brother (Season 5) < สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ - 15 กุมภาพันธ์ 2564 > โอกาสพิเศษสำหรับท่าน !! เมื่อบริษัทชั้นนำของประเทศมาเป็นพี่เลี้ยงธุรกิจSMEs อย่างใกล้ชิดให้ธุรกิจเติบโตอย่างมั่นคง ตัดสินใจในวิกฤตเศรษฐกิจอย่างถูกต้อง ด้วยกระบวนการ Coaching and Mentoring พร้อมรับสิทธิประโยชน์ต่างๆ อีกมากมาย หลักเกณฑ์การรับสมัคร และคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ คัดกรองบริษัทที่ผ่านคุณสมบัติ และประกาศผลทางเว็บไซต์www.thaichamber.org (วันที่ 28 ก.พ. 64) บริษัทที่ผ่านการคัดกรองจะต้องเข้ารับการสัมภาษณ์ (ภายในเดือน มี.ค. 64) ประกาศผลบริษัทที่ผ่านการสัมภาษณ์ ทางเว็บไซต์www.thaichamber.org(วันที่ 19 มี.ค. 64) บริษัทที่ผ่านการสัมภาษณ์ ชำระเงินค่าเข้าร่วมโครงการ ภายใน 7 วัน หลังจากวันที่ประกาศ (หากไม่ชำระ ถือว่าสละสิทธิ์) หมายเหตุ: การพิจารณาของคณะกรรมการโครงการฯถือเป็นที่สุด เอกสารประกอบการสมัคร (กรุณาแนบในลิ้งค์สมัคร) 1.แบบฟอร์มแผนธุรกิจฉบับย่อ 2.สำเนาบัตรประชาชนผู้สมัคร 3.สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล 4.หนังสือรับรองมาตรฐานต่างๆ เช่น อย., มอก.(ถ้ามี) 5.หลักฐานการเป็นสมาชิกหอการค้าฯ (ถ้ามี) หมายเหตุ ... Read More
January 20, 202124catalog
24 Shopping

06

Mar2020
   วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 ; ร่วมแสดงความยินดี กับ เอสเอ็มอีไทยที่ได้รับรางวัล เซเว่น อีเลฟเว่น เอสเอ็มอีไทยยั่งยืน 2562 ในงานวันแห่งโอกาสดี@CP ALL 2020 โดยคุณอำพา ยงพิศาลภพ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ร่วมถ่ายภาพ และแสดงความยินดีกับ SME ทุกท่านที่ได้รับรางวัล รวมทั้งเอสเอ็มอี 4 ท่านที่จำหน่ายผ่านทเวนตี้โฟร์ ช้อปปิ้ง ดังนี้- ประเภทรางวัล SME ยั่งยืน บริษัท เค แอนด์ บี คอสเมติก จำกัด (ผลิตภัณฑ์ นามิ) - ประเภทรางวัล SME ยอดเยี่ยม บริษัท เจแอลซีกรุ๊ป จำกัด (ผลิตภัณฑ์ จุฬาเฮิร์บ) - ประเภทรางวัล SME ... Read More
March 6, 202024catalog
24 Shopping

06

Mar2020
   วันที่ 26 ก.พ. 63 : ซีพี ออลล์ และทเวนตี้โฟร์ ช้อปปิ้ง บริษัทในกลุ่มธุรกิจฯซีพี ออลล์ ร่วมกับ สสว. และ กสอ. เปิดงานตลาดนัดแห่งโอกาส "วันแห่งโอกาสดี@CP ALL 2020" มอบ 7 โอกาสให้แก่ทุกกลุ่มทั้ง SME นักเรียน นักศึกษา คนหางาน ประชาชนทั่วไป บนพื้นที่ราวหมื่น ตรม. พร้อมจัดพิธีมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียน ปวช-นักศึกษามหาวิทยาลัย และรับสมัครนักเรียนทุนเพิ่ม รวมกว่า 12,000 ทุน มูลค่ากว่า 1,000 ล้านบาท ถือเป็นการจัดงานอย่างต่อเนื่องเข้าสู่ปีที่ 2 เพื่อเป็นตลาดนัดแห่งโอกาสที่สอดคลองกับปณิธานของซีพี ออลล์ ที่มุ่งมั่น "ร่วมสร้างสรรค์และแบ่งปันโอกาสให้ทุกคน" โดยได้รับเกียรติจากคุณปิยะวัฒน์ ฐิตะสัทธาวรกุล รองประธานกรรมการบริหาร บริษัท ซีพี ออลล์ ... Read More
March 6, 202024catalog
24Shopping

06

Mar2020
   วันที่ 22 ม.ค.63 : บจก.ทเวนตี้โฟร์ ช้อปปิ้ง และ ศูนย์เครือข่ายเกษตร สำนักบริการวิชาการ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ร่วมกับ กรมส่งเสริมการเกษตร ,โครงการกลุ่มพาณิชย์ และกรมการพัฒนาชุมชน จ.ราชบุรี จัดอบรมหลักสูตร "การเตรียมตัวสู่ธุรกิจ O2O " โดยได้รับเกียรติจาก ท่านประกอบ วงศ์มณีรุ่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี กล่าวต้อนรับ และคุณอำพา ยงพิศาลภพ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส บจก.ทเวนตี้โฟร์ ช้อปปิ้ง กล่าวเปิดอบรม พร้อมนำทีมวิทยากรพิเศษแบ่งปันความรู้เรื่องธุรกิจรูปแบบการขายสินค้าออฟไลน์ สู่รูปแบบการขายสินค้าออนไลน์ การตลาดออนไลน์ผ่านเครื่องมื่อต่างๆ และกิจกรรมการจับคู่ธุรกิจ ให้ผู้เข้าอบรมกลุ่ม OTOP ราชบุรีที่สนใจได้นำเสนอสินค้าเพื่อจำหน่ายผ่านช่องทางของ 24 Shopping ณ ห้องประชุมลำภาชี ศาลากลางจังหวัดราชบุรี ภาพประกอบภายในงาน24Catalog สินค้าถูกสุด
March 6, 202024catalog
24Shopping

06

Mar2020
   วันที่ 4 ก.พ.63 : ผ่านไปแล้วกับงาน O2O : อินไซต์ เจาะตลาดนักช้อป โดยได้รับเกียรติจาก คุณอำพา ยงพิศาลภพ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส บริษัท ทเวนตี้โฟร์ ช้อปปิ้ง จำกัดบรรยายพิเศษเรื่อง “โอกาสเติบโตของสินค้าแฟชั่นในธุรกิจ O2O” และต่อด้วยเสวนาเข้มข้นที่จะทำให้รู้ทันการซื้อขายตลาดยุคดิจิทัล ในหัวข้อ “รุกตลาด O2O Non-stop shopping ช้อปสนุกไม่มีสะดุด”โดย คุณคุณากร ธนสารสมบัติ กรรมการผู้จัดการ บริษัท โรงงานไทยแลนด์นิตติ้ง จำกัด คุณวีรวัฒน์ หงษ์สิทธิวงศ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ โครงการ B2C e-commerce บริษัท ทเวนตี้โฟร์ ช้อปปิ้ง จำกัด คุณสุรัชดา อาจองศักดิ์ Product Manager, Sale Department บริษัท แอท ... Read More
March 6, 202024catalog
24Shopping

06

Mar2020
    การตัดสินรางวัล “เซเว่น อีเลฟเว่น เอสเอ็มอีไทยยั่งยืน 2562” รอบสุดท้าย ร่วมส่งเสริมเอสเอ็มอี ทั้งด้านการพัฒนาสินค้า และช่องทางการจัดจำหน่ายมาอย่างต่อเนื่อง : เมื่อเร็วๆนี้ คุณสกล เตชะสถาพร ที่ปรึกษาคณะเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นประธานการประชุมตัดสินรางวัล “เซเว่น อีเลฟเว่น เอสเอ็มอีไทยยั่งยืน 2562” โดยมีนางสุทธิกานต์ มาสำราญ ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริม และประสานเครือข่ายสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม , ดร.อริยาพร อำนรรฆสรเดช นักวิเคราะห์นโยบายและแผนเชี่ยวชาญ รักษาการแทนผู้อำนวยการกองพัฒนาขีดความสามารถธุรกิจอุตสาหกรรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) กระทรวงอุตสาหกรรม พร้อมด้วยคณะกรรมการคัดเลือกสุดยอดเอสเอ็มอี ที่จำหน่ายสินค้าผ่านร้านเซเว่น อีเลฟเว่น และทเวนตี้โฟร์ ช้อปปิ้ง ร่วมพิจารณาคัดเลือกเอสเอ็มอีรอบตัดสิน ณ อาคาร ซี.พี. ทาวเวอร์ สีลม ภาพประกอบภายในงาน24Catalog สินค้าถูกสุด
March 6, 202024catalog
IMG_1324

06

Mar2020
    เช้านี้ ; 24Shopping ร่วมสนับสนุนโครงการเพื่อการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงด้านค้าปลีก จัดโดยบจก.ปัญญธารา และได้รับเกียรติจาก อ.พรวิทย์ พัชรินทร์ตนะกุล ที่ปรึกษาโครงการ ARM ,รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ กล่าวเปิดงาน พร้อมการเสวนาพิเศษหัวข้อ "ช่องทางขยายโอกาสทางธุรกิจให้กับกลุ่มคู่ค้าทางธุรกิจ" จากคุณวีรวัฒน์ หงษ์สิทธิวงศ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ โครงการ B2C e-Commerce บจก.ทเวนตี้โฟร์ ช้อปปิ้ง และทีมวิทยากรผู้มีประสบการณ์ พร้อมเปิดโอกาสการเจรจาธุรกิจ Business matching ให้กับผู้ประกอบการที่สนใจเข้าร่วมเป็นคู่ค้ากับเรา ณ Convention Center Rama Garden Hotel Bangkok ภาพประกอบภายในงาน24Catalog สินค้าถูกสุด
March 6, 202024catalog
24shopping

23

Jan2020
“ทเวนตี้โฟร์ ช้อปปิ้ง” ร่วมส่งเสริมภูมิปัญญาไทย และพัฒนาผู้ประกอบการท้องถิ่น “หนูเล็ก เบญจรงค์” แห่งชุมชนดอนไก่ดี จ.สมุทรสาคร โดยนายอำพา ยงพิศาลภพ รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ทเวนตี้โฟร์ ช้อปปิ้ง จำกัด บริษัทในกลุ่มซีพี ออลล์ กล่าวว่า บริษัทมีนโยบายร่วมสร้างสรรค์และแบ่งปันโอกาสให้ทุกคน ด้วยการส่งเสริมและสนับสนุนสินค้าเอสเอ็มอีและสินค้าที่มีนวัตกรรม จากผู้ประกอบการขนาดกลาง ขนาดเล็ก ที่ผลิตสินค้าคุณภาพได้มาตรฐานและเป็นที่นิยมจากประชาชน “หนูเล็ก เบญจรงค์เป็นอีกหนึ่งต้นแบบชุมชนเข้มแข็ง รักษาภูมิปัญญาไทย สร้างงาน สร้างอาชีพ มอบคุณค่าจากรุ่นสู่รุ่น ทำให้ชุมชนสามารถอยู่ได้ ปัจจุบันมีสินค้าประมาณ 44 รายการ ได้รับการตอบรับอย่างดี และอนาคตตั้งใจพัฒนาลายใหม่ๆ ขึ้นมาอีก เพื่อสร้างโอกาสทางการตลาดให้เพิ่มขึ้นพร้อมการบริหารจัดการด้วยเทคโนโลยี ผ่านช่องทางออนไลน์ www.ShopAt24.com ของทเวนตี้โฟร์ ช้อปปิ้ง โดยบริษัททำหน้าที่เป็นช่องทางการจำหน่ายสินค้าให้กับผู้ประกอบการ เพื่อส่งตรงถึงมือผู้บริโภคทั่วประเทศผ่านช่องทางที่หลากหลาย อาทิ นิตยสารทเวนตี้โฟร์แคตตาล็อก, เว็บไซต์ www.24catalog.com, www.ShopAt24.com, www.amulet24.com, แอปพลิเคชัน, ร้านเซเว่น อีเลฟเว่น และศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ เชื่อมโยงการซื้อทั้งรูปแบบออฟไลน์และออนไลน์ สามารถรองรับความต้องการของผู้บริโภคยุคใหม่ ... Read More
January 23, 202024catalog
timeline_20191127_143055

27

Nov2019
   เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 บริษัท ทเวนตี้โฟร์ ช้อปปิ้ง จำกัด ในกลุ่มซีพีออลล์ โดยคุณอำพา ยงพิศาลภพ รองกรรมการผู้จัดการ จับมือกับ กระทรวงพาณิชย์ โดยกรมทรัพย์สินทางปัญญา คุณทศพล ทังสุบุตร อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการขยายช่องทางการตลาดสินค้าสิ่งบ่งชี้ ทางภูมิศาสตร์ไทย (GI) ณ ห้องบุรฉัตรไชยากร กระทรวงพาณิชย์ โดยมีนายวีรศักดิ์ หวังศุภกิจโกศล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานในพิธี พร้อมเปิดตัว 6 สินค้านำร่อง ที่เปิดให้สั่งซื้อออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ ShopAt24 และเลือกรับสินค้าที่เซเว่นอีเลฟเว่นสาขาใกล้บ้าน เพื่อสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนและท้องถิ่นอย่างยั่งยืน ความร่วมมือครั้งนี้ ถือเป็นอีกก้าวสำคัญในการขยายช่องทางการตลาดให้กับสินค้าไทย โดยนำสินค้า GI มาขายผ่านช่องทางออนไลน์ที่มีศักยภาพ ผ่านทางเว็บไซต์ www.shopat24.com ทำให้สามารถเข้าถึงผู้บริโภคมากขึ้นได้ตลอด 24 ชั่วโมงError: The video (https://youtube.com/watch?v=2pb0Uk70-Qk) ... Read More
November 27, 2019admin
24Shopping

01

Nov2019
   วันที่ 31 ตุลาคมที่ผ่านมา : 24Shopping ร่วมกับสำนักบริหารการสื่อสารและภาพลักษณ์องค์กร, สำนักจัดซื้อ , สายงานการตลาดและบริหารผลิตภัณฑ์ จัดโครงการอบรม หลักสูตร “ซีพี ออลล์ ปั้นทายาท SME รุ่นที่ 2” เพื่อติวเข้มถ่ายทอดองค์ความรู้ใหม่ๆ ต่อยอดโอกาสเสริมความแข็งแกร่งให้แก่ธุรกิจของคู่ค้าและทายาทผู้ประกอบการ SME ที่เป็นคู่ค้ากันมาอย่างต่อเนื่อง โดยมีคุณสุวิทย์ กิ่งแก้ว รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ซีพี ออลล์ เป็นประธานเปิดหลักสูตร กล่าวถึงนโยบายของ ซีพี ออลล์ ในการร่วมส่งเสริมพัฒนาขีดความสามารถ และพร้อมเป็นช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้าตามปณิธาน “ร่วมสร้างสรรค์และแบ่งปันโอกาสให้ทุกคน”  เพิ่มความมั่นใจให้แก่ SME และทายาท SME ที่จะพัฒนาธุรกิจให้เติบโตต่อไปอย่างยั่งยืน ณ โรงแรมคราวน์ พลาซ่า กรุงเทพฯ ลุมพินีพาร์ค ภาพประกอบภายในงาน24Catalog สินค้าถูกสุด
November 1, 201924catalog