Category: กิจกรรม 24shopping

24shopping

25

Jul2019
   25 ก.ค. 62 : บจก.ทเวนตี้โฟร์ ช้อปปิ้ง ส่งผลงานโครงการ “ของฝากทั่วไทย ช้อปง่ายแค่ปลายนิ้ว” เข้าร่วมประกวดในงาน President Award#12 (2018-2019) ณ Convention Hall สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ คว้ารางวัล “ ความเป็นเลิศด้านนวัตกรรม” จากผลงานที่ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศทั้งสิ้น 17 โครงการโดยคุณอำพา ยงพิศาลภพ รองกรรมการผู้จัดการ คุณสวรรยา พิพัฒน์ไพศาล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ พร้อมตัวแทนผู้บริหารและพนักงาน เข้าร่วมชมผลงานนวัตกรรมจากบริษัทในกลุ่มธุรกิจซีพี ออลล์ และแสดงความยินดีกับคณะทำงานทุกท่าน ณ โอกาสนี้ภาพประกอบภายในงาน... อ่านทั้งหมด
July 25, 201924catalog
24shopping

25

Jul2019
   วันที่ 19 กรกฎาคม 2562 : เนื่องในวันเข้าพรรษา บจก.ทเวนตี้โฟร์ ช้อปปิ้ง จัดกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาโครงการ “พบพระพบธรรมในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา” โดยคุณณรงค์เดช เขมธีรกุล ผู้จัดการทั่วไปส่วนงานบริหารผลิตภัณฑ์และพัฒนาธุรกิจ คุณศุภกฤษ มากผล ผู้จัดการทั่วไป ด้านคลังสินค้า พร้อมด้วยคุณสุพาพร รักษ์สุวรรณา รองผู้จัดการฝ่าย ภาค RE บมจ.ซีพี ออลล์ นำทีมผู้บริหารและพนักงาน เลี้ยงอาหารกลางวันและร่วมมอบของให้กับน้องๆ โรงเรียนยุคลราษฎร์สามัคคี ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล จนถึง ประถมศึกษา ประมาณ 150 คน และร่วมทำบุญแห่เทียนวันเข้าพรรษารอบอุโบสถ พร้อมถวายเทียนพรรษา ผ้าอาบน้ำฝน จัตตุปัจจัยไทยธรรม แก่พระสงฆ์ โดยท่านพระครูวิสุทธิกิจจานุรักษ์ เจ้าอาวาสวัดยุคลราษฎร์สามัคคี เจ้าคณะตำบลเกาะลอย ได้เป็นประธานฝ่านสงฆ์ แสดงสัมโมทนียกถา ณ วัดยุคลราษฎร์สามัคคี อ.พานทอง จ.ชลบุรี เพื่อความเป็นสิริมงคลสืบไป... อ่านทั้งหมด
July 25, 201924catalog
24shopping

05

Jun2019
   เมื่อวันเสาร์ที่ 1 มิ.ย. 62 : บจก. ทเวนตี้โฟร์ ช้อปปิ้ง โดยคุณอำพา ยงพิศาลภพ รองกรรมการผู้จัดการ ได้รับเกียรติร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินผู้ทรงคุณวุฒิรอบชิงชนะเลิศ สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าทั่วประเทศ โดยมีทีมที่เข้ารอบ 18 ทีมสุดท้ายจาก 96 ทีมทั่วประเทศ เข้าสู่การประกวดรอบชิงชนะเลิศ จาก 75 โรงเรียนกว่า 500 คน และคุณศุภฤกษ์ อาจราชกิจ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ด้าน Corporate Research Center เป็นตัวแทนตัดสินการประกวดรอบภูมิภาค ในโครงการประกวดแผนไอเดียธุรกิจเชิงสร้างสรรค์ PIM Innovative Biz Plan Challenge 2019 ภายใต้หัวข้อ “My Dream Convenience Store…ร้านสะดวกซื้อในฝัน” โดย ศูนย์ PIM Career Academy ... อ่านทั้งหมด
June 5, 201924catalog
24Shopping

18

Feb2019
    วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 : กิจกรรมงานบุญรับต้นปีกุล เนื่องในวันพระใหญ่ “วันมาฆบูชา” จัดโดย บจก.ทเวนตี้โฟร์ ช้อปปิ้ง โดยมี คุณศุภกฤษ มากผล ผู้จัดการทั่วไป ด้านคลังสินค้า คุณจิร แก้วโยธา ผู้จัดการทั่วไปด้าน ปฎิบัติการ BN พร้อมด้วยผู้บริหารและพนักงานร่วมในกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา ในโครงการ “พบพระพบธรรมใน วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา” และครั้งนี้ได้จัดกิจกรรมวันมาฆบูชา ณ วัดสุทธาวาส วิปัสสนา อ.ลาดบัวหลวง จ. พระนครศรีอยุธยา โดย.ท่านเจ้าคุณพระภาวนาธรรมาภิรักษ์ (เจ้าคุณรักษ์ อนาลโย) ได้เมตตาแสดงธรรม และ มีการเจริญพระพุทธมนต์ นั่งสมาธิ แผ่เมตตา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล พร้อมทั้งฟังเทศน์ เวียนเทียนรอบอุโบสถ มีการ ร่วมปลูกต้นไม้มงคล เพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศล อนึ่งช่วงเช้าได้มีกิจกรรม ไหว้พระ ... อ่านทั้งหมด
February 18, 201924catalog
24Shopping

18

Feb2019
    วันที่ 16 ก.พ. 62 : 24 Catalog by 24 Shopping นำโดยคุณสวรรยา พิพัฒน์ไพศาล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ร่วมกับ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (PIM) พร้อมด้วย ศูนย์บ่มเพาะทางธุรกิจ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ โดยคุณสุปิยะ ตันศรีสวัสดิ์ ผู้บริหารประจำสำนัก สำนักอธิการบดี และรักษาการผู้อำนวยการฯและเชฟตูน (ตูน AF) จัดกิจกรรมพิเศษตอบแทนลูกค้า Platinum กับ“คอร์สอบรม น้ำสลัด 5 สี” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกระชับความสัมพันธ์และขอบคุณการสนับสนุนอย่างดีเสมอมา โดยภายในงานลูกค้าได้เพลิดเพลินกับกิจกรรมการทำน้ำสลัด 5 สี ได้แก่ Strawberry berry yogurt salad / Japanese salad / Garden salad / ... อ่านทั้งหมด
February 18, 201924catalog
24Shopping

02

Jan2019
    วันที่ 21 ธันวาคม 2561 : กิจกรรมอิ่มบุญส่งท้ายปี จัดโดย บจก.ทเวนตี้โฟร์ ช้อปปิ้ง ร่วมกับชมรมจิตสาธารณะ และสำนักปฏิบัติการ บมจ.ซีพี ออลล์ ร่วมจัดกิจกรรมทอดผ้าป่ามหากุศล โดยได้กราบนิมนต์ท่านพระมหาคำแสน มงฺคลเสวี ป.ธ.๖ ผจล.วัดสุทัศนเทพวราราม เป็นองค์พิจารณาผ้าป่า ... อ่านทั้งหมด
January 2, 201924catalog
24Shopping

02

Jan2019
    วันที่ 9-10 พ.ย.61: 24 Shopping Success Together X2 จัดกิจกรรมสัมมนา ประจำปี 2561 เพื่อรับฟังทิศทางกลยุทธ์ 2019 โดยคุณอำพา ยงพิศาลภพ รองกรรมการผู้จัดการ ต่อด้วย ความรู้ สาระที่น่าสนใจจาก คุณกิตตินนท์ อุ้ยวงศ์ไพศาล ผู้จัดการฝ่ายฯ กับหัวข้อ Share Knowledge พร้อมกิจกรรม TeamBuilding เพื่อสร้างความเสียสละ และความสามัคคีให้เกิดขึ้นภายในองค์กร ณ The Pine Resort จ.ปทุมธานี นอกจากนี้ยังร่วมกันทำ กิจกรรมดีดี เพื่อสังคม โดยการร่วมบริจาคเงิน และสิ่งของเครื่องใช้ พร้อมเลี้ยงของว่างให้กับน้องๆ ณ สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนรังสิต กรมส่งเสริมการพัฒนาและสวัสดิการเด็ก เยาวชน และครอบครัว ... อ่านทั้งหมด
January 2, 201924catalog
24Shopping

31

Oct2018
    เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๑ ผ่านมา : บจก.ทเวนตี้โฟร์ ช้อปปิ้ง นำโดยคุณอำพา ยงพิศาลภพ รองกรรมการผู้จัดการ และคุณศุภกฤษ มากผล ผู้จัดการทั่วไป พร้อมด้วยตัวแทนพนักงาน ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี มหากุศล โดยมี พระครูธรรมธร ดร.มนตรี สุนทรเมโธ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดโสธรวราราม วรวิหาร ประธานสำนักปฏิบัติธรรมสามหลวงพ่อ เป็นองค์ประธานในการจัดสร้าง อาคารปฏิบัติธรรม และองค์สมเด็จทวดเหยียบน้ำทะเลจืด ณ สถานที่ปฏิบัติธรรมสามหลวงพ่อ อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา โดยได้ยอดผ้าป่าทั้งสิ้นเป็นจำนวน ๖๕,๘๒๐ บาท ขอให้อนิสงค์ผลบุญในครั้งนี้ ขอให้ท่านทั้งหลาย และครอบครัวประสบความสุขความเจริญด้วย อายุ วรรณะ สุขะ พละ ทุกประการเทอญฯ ... อ่านทั้งหมด
October 31, 201824catalog
จับรางวัล 24Shopping

01

Jun2018
    เมื่อวานนี้ : บริษัท ทเวนตี้โฟร์ ช้อปปิ้ง จำกัด โดย คุณอำพา ยงพิศาลภพ รองกรรมการผู้จัดการ ให้เกียรติเป็นประธาน และทีมผู้บริหาร ร่วมจับรางวัลให้กับผู้โชคดี ในกิจกรรม “ลดลุ้นทอง โชค 2 ชั้น“ จากนิตยสาร 24Catalog ฉบับที่ 92 ประจำเดือนมีนาคม – เมษายน 61 พร้อมคณะกรรมการร่วมเป็นสักขีพยานจากส่วนงานภายนอกดังนี้ คุณสุกัญญา คงวุฒิ เจ้าหน้าที่กรมการปกครอง ร้อยตำรวจโทหญิง อนงค์ แสงวัชรมรกต และคุณกรรณิการ์ โสภักดี ผู้สื่อข่าวจากสถานีโทรทัศน์ช่อง ONE เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของการจับรางวัลในครั้งนี้ โดยมีผู้สนใจส่งชิ้นส่วนเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก สำหรับรางวัลทั้งหมดมีจำนวนทั้งสิ้น 118 รางวัล มูลค่ารวมกว่า 5 ... อ่านทั้งหมด
June 1, 201824catalog
24 Shopping

25

May2018
    “วันวิสาขบูชา” ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 : กาลนี้ เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2561 บริษัท ทเวนตี้โฟร์ ช้อปปิ้ง จำกัด นำโดยคุณปิยะ วัณโณ รองผู้จัดการทั่วไป เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยพนักงาน ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาในโครงการ “พบพระ พบธรรมในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา” ณ วัดนาคกลางวรวิหาร เนื่องในวันวิสาขบูชา เป็นวันประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพาน ครั้งนี้ได้จัดให้มีการสวดมนต์ นั่งสมาธิ แผ่เมตตา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล พร้อมฟังเทศน์ และเวียนเทียนรอบพระอุโบสถ ถือเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ที่เราชาวพุทธควรระลึกถึงการทำความดี และตั้งใจทำกุศล เพื่อปฎิบัติตามหลักธรรมคำสอนของพระพุทธองค์ ... อ่านทั้งหมด
May 25, 201824catalog