Archive: January, 2020

24shopping

23

Jan2020
“ทเวนตี้โฟร์ ช้อปปิ้ง” ร่วมส่งเสริมภูมิปัญญาไทย และพัฒนาผู้ประกอบการท้องถิ่น “หนูเล็ก เบญจรงค์” แห่งชุมชนดอนไก่ดี จ.สมุทรสาคร โดยนายอำพา ยงพิศาลภพ รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ทเวนตี้โฟร์ ช้อปปิ้ง จำกัด บริษัทในกลุ่มซีพี ออลล์ กล่าวว่า บริษัทมีนโยบายร่วมสร้างสรรค์และแบ่งปันโอกาสให้ทุกคน ด้วยการส่งเสริมและสนับสนุนสินค้าเอสเอ็มอีและสินค้าที่มีนวัตกรรม จากผู้ประกอบการขนาดกลาง ขนาดเล็ก ที่ผลิตสินค้าคุณภาพได้มาตรฐานและเป็นที่นิยมจากประชาชน “หนูเล็ก เบญจรงค์เป็นอีกหนึ่งต้นแบบชุมชนเข้มแข็ง รักษาภูมิปัญญาไทย สร้างงาน สร้างอาชีพ มอบคุณค่าจากรุ่นสู่รุ่น ทำให้ชุมชนสามารถอยู่ได้ ปัจจุบันมีสินค้าประมาณ 44 รายการ ได้รับการตอบรับอย่างดี และอนาคตตั้งใจพัฒนาลายใหม่ๆ ขึ้นมาอีก เพื่อสร้างโอกาสทางการตลาดให้เพิ่มขึ้นพร้อมการบริหารจัดการด้วยเทคโนโลยี ผ่านช่องทางออนไลน์ www.ShopAt24.com ของทเวนตี้โฟร์ ช้อปปิ้ง โดยบริษัททำหน้าที่เป็นช่องทางการจำหน่ายสินค้าให้กับผู้ประกอบการ เพื่อส่งตรงถึงมือผู้บริโภคทั่วประเทศผ่านช่องทางที่หลากหลาย อาทิ นิตยสารทเวนตี้โฟร์แคตตาล็อก, เว็บไซต์ www.24catalog.com, www.ShopAt24.com, www.amulet24.com, แอปพลิเคชัน, ร้านเซเว่น อีเลฟเว่น และศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ เชื่อมโยงการซื้อทั้งรูปแบบออฟไลน์และออนไลน์ สามารถรองรับความต้องการของผู้บริโภคยุคใหม่ ... Read More
January 23, 202024catalog
24Shopping

20

Jan2020
“ทเวนตี้โฟร์ ช้อปปิ้ง” ร่วมส่งเสริมภูมิปัญญาไทย และพัฒนาผู้ประกอบการท้องถิ่น “หนูเล็ก เบญจรงค์” แห่งชุมชนดอนไก่ดี จ.สมุทรสาคร โดยนายอำพา ยงพิศาลภพ รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ทเวนตี้โฟร์ ช้อปปิ้ง จำกัด บริษัทในกลุ่มซีพี ออลล์ กล่าวว่า บริษัทมีนโยบายร่วมสร้างสรรค์และแบ่งปันโอกาสให้ทุกคน ด้วยการส่งเสริมและสนับสนุนสินค้าเอสเอ็มอีและสินค้าที่มีนวัตกรรม จากผู้ประกอบการขนาดกลาง ขนาดเล็ก ที่ผลิตสินค้าคุณภาพได้มาตรฐานและเป็นที่นิยมจากประชาชน “หนูเล็ก เบญจรงค์เป็นอีกหนึ่งต้นแบบชุมชนเข้มแข็ง รักษาภูมิปัญญาไทย สร้างงาน สร้างอาชีพ มอบคุณค่าจากรุ่นสู่รุ่น ทำให้ชุมชนสามารถอยู่ได้ ปัจจุบันมีสินค้าประมาณ 44 รายการ ได้รับการตอบรับอย่างดี และอนาคตตั้งใจพัฒนาลายใหม่ๆ ขึ้นมาอีก เพื่อสร้างโอกาสทางการตลาดให้เพิ่มขึ้นพร้อมการบริหารจัดการด้วยเทคโนโลยี ผ่านช่องทางออนไลน์ www.ShopAt24.com ของทเวนตี้โฟร์ ช้อปปิ้ง โดยบริษัททำหน้าที่เป็นช่องทางการจำหน่ายสินค้าให้กับผู้ประกอบการ เพื่อส่งตรงถึงมือผู้บริโภคทั่วประเทศผ่านช่องทางที่หลากหลาย อาทิ นิตยสารทเวนตี้โฟร์แคตตาล็อก, เว็บไซต์ www.24catalog.com, www.ShopAt24.com, www.amulet24.com, แอปพลิเคชัน, ร้านเซเว่น อีเลฟเว่น และศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ เชื่อมโยงการซื้อทั้งรูปแบบออฟไลน์และออนไลน์ สามารถรองรับความต้องการของผู้บริโภคยุคใหม่ ... Read More
January 20, 202024catalog