Archive: September 11, 2019

24shopping

11

Sep2019
   เช้าวันนี้ ( 11 ก.ย. 62) : บจก. ทเวนตี้โฟร์ ช้อปปิ้ง ร่วมกับ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ PIM และธนาคารออมสิน โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น จัดอบรมเชิงปฎิบัตการ กลยุทธ์การสร้างตลาดออนไลน์ & แผนธุรกิจ ในหลักสูตร “เริ่มทำ รู้ทุน รุกตลาดออนไลน์ และการทำแผนธุรกิจสำหรับชุมชน” รุ่นที่ 1 พร้อมมีกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ดูงาน สำหรับกลุ่มองค์กรชุมชนที่เข้าร่วมโครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น โดยหลักสูตรในครั้งนี้เริ่มตั้งแต่วันที่ 11 – 13 กันยายน 2562 สำหรับวิทยากรพิเศษ คุณสวรรยา พิพัฒน์ไพศาล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บจก.ทเวนตี้โฟร์ ช้อปปิ้ง ร่วมบรรยายให้ความรู้เรื่องการบริหารช่องทางจำหน่ายสินค้ายุค 4.0 และทีมวิทยากรจาก บจก.ทเวนตี้โฟร์ ช้อปปิ้ง ... อ่านทั้งหมด
September 11, 201924catalog