Archive: September 9, 2019

24shopping

09

Sep2019
   วันที่ 6 กันยายน 2562 : บริษัท ทเวนตี้โฟร์ ช้อปปิ้ง จำกัด ร่วมกับ สถาบันการจัดการ PIM จัดงานสัมมนาธุรกิจค้าปลีก “ จับกระแส MODERN TRADE ยุคใหม่ 2020 ทำกำไรด้วย O2O” เพื่อสะท้อนความเป็นผู้นำในองค์ความรู้ด้านการบริหารธุรกิจการค้าสมัยใหม่ ทั้งในเชิงวิชาการและภาคฏิบัติ ภายในงานมีการบรรยายพิเศษ อาทิ “จับกระแส MODERN TRADE ยุคใหม่ 2562” โดย คุณปิยะวัฒน์ ... อ่านทั้งหมด
September 9, 201924catalog