Archive: September 3, 2019

24Shopping

03

Sep2019
   เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 62 : เปิดหลักสูตรบริหารช่องทางการขายแบบ Omni Channel รุ่น 7 โดย บจก. ทเวนตี้โฟร์ ช้อปปิ้ง ร่วมกับศูนย์บ่มเพาะทางธุรกิจ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ นำโดย อ.พรวิทย์ พัชรินทร์ตนะกุล รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (PIM) เป็นประธาน เปิดหลักสูตรต้อนรับผู้เข้าอบรมจำนวน 3 วัน ตั้งแต่วันที่ 29 – 31 ส.ค. 62 ทางคุณสวรรยา พิพัฒน์ไพศาล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ คุณศุภกฤษ มากผล ผู้จัดการทั่วไป ด้านคลังสินค้า และวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ จาก บจก.ทเวนตี้โฟร์ ช้อปปิ้ง บรรยายในหัวข้อ “ธุรกิจรูปแบบ Omni Channel ” “การบริหารงานจัดซื้อและสินค้าคงคลัง” ... อ่านทั้งหมด
September 3, 201924catalog