Archive: August, 2019

24Shopping

23

Aug2019
   เมื่อวันที่ 17 ส.ค.62 : บจก.ทเวนตี้โฟร์ ช้อปปิ้ง เดินหน้าสนับสนุนโครงการดีดีอย่างต่อเนื่อง โดยคุณสวรรยา พิพัฒน์ไพศาล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ นำทีมเข้าร่วมงานเจรจาธุรกิจสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) จ. สุโขทัย ซึ่งมีสินค้าที่ขึ้นทะเบียนแล้ว 1 กลุ่มได้แก่ ถ้วยชามงานปั้นสังคโลก และกำลังดำเนินการ 5 กลุ่มได้แก่ มะยงชิดแม่ย่า ส้มแม่สิน ละมุดสุโขทัย ใบตองกล้วยตานี ผ้าตีนจกหาดเสี้ยว จัดโดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุโขทัยร่วมกับคณะนวัตกรรมการจัดการเกษตรสถาบัน PIM และสมาคมชิงไห่ โดยนายไพบูลย์ ณะบุตรจอม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานในงาน วัตถุประสงค์เพื่อช่วยส่งเสริมให้ SME มีช่องทางการขายเพิ่มขึ้นทั้งออฟไลน์ ออนไลน์ และสามารถต่อยอดไปประเทศจีน โดยการช่วยเหลือของสมาคมชิงไห่ นับเป็นโครงการที่ช่วยเพิ่มศักยภาพและการตลาดเชิงรุก อันจะนำไปสู่การยกระดับมูลค่าของสินค้าส่งผลให้ผู้ประกอบการและชุมชนเกิดความแข็งแรงมากยิ่งขึ้นภาพประกอบภายในงาน24Catalog สินค้าถูกสุด
August 23, 2019admin