Archive: January 2, 2019

24Shopping

02

Jan2019
    วันที่ 21 ธันวาคม 2561 : กิจกรรมอิ่มบุญส่งท้ายปี จัดโดย บจก.ทเวนตี้โฟร์ ช้อปปิ้ง ร่วมกับชมรมจิตสาธารณะ และสำนักปฏิบัติการ บมจ.ซีพี ออลล์ ร่วมจัดกิจกรรมทอดผ้าป่ามหากุศล โดยได้กราบนิมนต์ท่านพระมหาคำแสน มงฺคลเสวี ป.ธ.๖ ผจล.วัดสุทัศนเทพวราราม เป็นองค์พิจารณาผ้าป่า ... Read More
January 2, 201924catalog
24Shopping

02

Jan2019
    วันที่ 9-10 พ.ย.61: 24 Shopping Success Together X2 จัดกิจกรรมสัมมนา ประจำปี 2561 เพื่อรับฟังทิศทางกลยุทธ์ 2019 โดยคุณอำพา ยงพิศาลภพ รองกรรมการผู้จัดการ ต่อด้วย ความรู้ สาระที่น่าสนใจจาก คุณกิตตินนท์ อุ้ยวงศ์ไพศาล ผู้จัดการฝ่ายฯ กับหัวข้อ Share Knowledge พร้อมกิจกรรม TeamBuilding เพื่อสร้างความเสียสละ และความสามัคคีให้เกิดขึ้นภายในองค์กร ณ The Pine Resort จ.ปทุมธานี นอกจากนี้ยังร่วมกันทำ กิจกรรมดีดี เพื่อสังคม โดยการร่วมบริจาคเงิน และสิ่งของเครื่องใช้ พร้อมเลี้ยงของว่างให้กับน้องๆ ณ สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนรังสิต กรมส่งเสริมการพัฒนาและสวัสดิการเด็ก เยาวชน และครอบครัว ... Read More
January 2, 201924catalog