หลักสูตร “ การบริหารช่องทางการขายแบบ Omni Channel รุ่นที่ 7 ” โดยทเวนตี้โฟร์ ช้อปปิ้ง