ทเวนตี้โฟร์ ช้อปปิ้ง ร่วมปันยิ้มให้น้อง ปีที่ 4 ณ โรงเรียนบ้านหนองหิน จ.สุพรรณบุรี